Статии и конференции

24/25 септември 2020г.

ISSN 1314-4669 (print)  

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В  УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ „ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

COOPERATION THROUGH INFORMATION AND

COMMUNICATION TECHNOLOGIES

IN THE SUBJECT "TECHNOLOGIES AND ENTREPRENEURSHIP"

Doctoral student Margarita Taushanova

South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad, Republic of Bulgaria megystt@gmail.com     &                                                                                                                                 

Assoc. Prof. Evdokia Petkova, PhD South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad, Republic of Bulgaria e.p.petkova@swu.bg


April, 2021  

 http://www.e-acadjournal.org/article-21-1-6.html 

COOPERATION IN DISTANCE LEARNING IN ELECTRONICENVIRONMENT

 IN THE HIGH SCHOOL STAGE

Doctoral student Margarita Taushanova

South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad, Republic of Bulgaria 

ISSN: 2367–738    Issue 1, pp. 99 - 104, April, 2021Няма коментари:

Публикуване на коментар