Стратегии„Дори и да не преобърнем живота им, дори съвсем малко да променим траекторията им, с няколко стъпки да бъде по-различно това, което им се случва, е достатъчно. Да им помогнем да започнат да мечтаят – много ми е важно.“.....един учител за своите ученици. Това искам и Аз.
   
Популяризиране дейността на гимназията 

 •  ptgblagoevgrad.comMicrosoft Live@Edu се преобразува в Office 365 Училището е,  член на програмата Microsoft Live@Edu, ще бъде прехвърлено към Office 365 в началото на 2013 година.
 • www.facebook.com  / Благоевградска професионална гимназия
 •  bgcllas.net       Електронното училище на гимназията:
  Включва и всички важни модули, подпомагащи учебния процес и комуникацията между учители и родители, като:
   - Електронен дневник, Електронен бележник
   - Електронна библиотека на училището и класа
   - Информационна стена на класа (общи съобщения), Индивидуални съобщения
   - Галерия на класа, Форум на класа и др.
    Съществени функционалности както за учители, така и за родителите са:
   - Седмична и дневна програма (вкл. необходими пособия за всеки час), програма на преподавателите
   - Оценки (текущи, срочни, годишни, външно), Забележки, Отсъствия (извинени, неизв., закъснения ...)
   - Домашни работи (за всяка дата и дисциплина от учебната програма)
   - Зареждане в и записване от електронните библиотеки на училището/класа на всякакви документи
 • Презентиране на нашите специалности пред осмокласници и седмокласници от различни училища чрез рекламни брошури, плакати за  училището.Няма коментари:

Публикуване на коментар