За мен


Старши учител по информатика и информационни технологии  

 
GSM: +0359/0898658278

E-mail: megystt@abv.bg
              mtaushanova@ptgblagoevgrad.com
              megystt@gmail.com
 Образование:
Педагог-инженер електроника и информатика -  1993
Югозападен университет  ”Неофит Рилски” Благоевград   
Учител по информатика и информационни технологии - 2001  Софийски университет "Св.Климент Охридски"- София 

Награди, членства в научни дружества                           

Национално състезание “Енергетика и математическо моделиране”- трето място на финал - 2010 год.  

  Заемани длъжности :  
  •  Старши учител по Информатика и ИТ - Благоевградска професионална гимназия

  •  Ръководител компютърен кабинет - ПТГ

                                

Презентация на конференция:  “Моето училище”

Пловдив 18.11.2012 г. за добри практики по проект

  

 “УСПЕХ” - "Да направим училището привлекателно за младите хора"

Работата ни през 2011/2012 г.

Анкета ПТГ

МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ВЪПРОСИ:


1 коментар: