СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ


 •  Неотменна характеристика на човека е стремежът му към усъвършенстване и желание за промяна към по-добро.
 •  Независимо от дейността, която упражнява, и начина на живот, който води, това желание е водещо и определя до голяма степен усещането за успех и удовлетворение.


Регионален кръг на Националното състезание "Най-добър автомонтьор и водач на МПС"    За пореден път Комплекс „Монца” бе домакин на престижно мероприятие от национално ниво. На 21.03.2015 год. /събота/ в рамките на Комплекса се проведе Националното състезание "Най-добър автомонтьор и водач на МПС" за Югозападна България. За тяхното оценяване се погрижи комисия от видни специалисти и преподаватели в тази сфера на дейност. Състезателните отбори бяха от 10 училища. Освен домакините от Благоевградска професионална гимназия, участваха 4 гимназии от София – Професионална гимназия по транспорт, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”, ПГ по подемна, строителна и транспортна техника, ПГ по транспорт „Макгахан”, от Петрич – ПГ по механоелектротехника „Юрий Гагарин”, две гимназии от Дупница - ПГ по транспорт и ПГ „Акад. С. Корольов”, ПГ по транспорт- Разлог, ПГ по транспорт „Юрий Гагарин” от Радомир....още

 •  В крак с климата - състезание за ученици от Благоевградска област.
  Бяха отличени най-добрите предложения в следната категория:Снимка с климатично послание.
  Ученици от БПГ взеха ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА наградa в категорията.Награждаване в зала "22 Септември' - 11.12.2015 г.

  Автор на рисунката е Георги Николаев Ризов на 10 г., ученик от СОУ „Г. Бенковски”, гр. Пазарджик
  С нея той участва в ежегодния конкурс за детска рисунка
  на тема „С очите си видях бедата” 2015,
  организатори на който са ГДПБЗН – МВР и МОН. 
  •     СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕНА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП   15.11.2015  клип      /В.Кузмански -10а/

 • На  разработената тема – макет  „2014 година – Енергостестяващи предложения”
  Автор: Антон Лазаров 11 клас
  Ръководител: Маргарита Таушанова
  Насочихме се към тази тема с ученици от специалност Автотранспортна техника, защото тя е актуална и трябва да започнем да пестим енергия още от сега.
  Този макет на календар бе разработен от ученик от „Ателие компютърна реклама”-
  по проект „Успех- да направим училището привлекателно за младите хора” -Автомобилният транспорт е едно от приоритетните направления в развитието на икономиката на страната, а развитието му е немислимо без добре подготвени специалисти.
  Целта е да призовем всички хора – Какво могат да направят, за да се променят ?
  Мотото на проекта е: 
  ”ПРОМЕНЯЙ - Пести енергия, рециклирай, върви пеша!”
  • На  разработената тема – презентация „Десетте най...-
  •  Кой е двигателят на бъдещето?

  Автор:Светослав Димитров 11 клас
  Ръководител:Маргарита Таушанова
   

  Автотранспорта техника  е традиционна специалност за ПТГ „Ичко Бойчев”. През периода на обучение, наред с общообразователната подготовка, учениците придобиват общо технически и специални знания за пътнотранспортната техника и практически умения за изпълняване на дейности по техническото обслужване, ремонта и експлоатацията на автомобилите, но също знания по теми свързани с изменението на климата - намаляване емисиите на парникови газове.Това е мотивация за тях да научат как  автомобилните компании  използват иновациите в производството си, за постигане на целите за опазване на планета Земя.

 • Трети Национален преглед за млади изследователи „Енергетика, икономика и математическо моделиране” - регламент , газови техници видео
 • Национални конкурси: „Виртуална класна стая – Безопасен Интернет”, 2011 г.
 • Кампанията „Участвам и Променям”, 2011 г. и  2012 г.   видео
 • Четвърто Национално състезание по ИТ "XXI век - иновационни технологии в българското образование" 
 • Първо национално състезание по ИТ "Моят свят в музика и образи"
 •  Първо и  трето  регионално състезания по Информационни технологии :

 • „Джон Атанасов – по стъпките на откривателя” в категориите Мултимедия и мултимедийна  презентация, за група /IX – XII класове/. 2009 г                 видео
 •  "Училището - територия на предизвикателства" -Направлението на проекта  за участие в състезанието по ИТ за група /IX – XII класове/.  2011 г.
 • Интернет приложения на тема: "Намали скоростта, спаси човешки живот"
 • Участие в конкурс за ученици по теми за превенция на наркотиците  (ОбСНВ Благоевград)- „Предания и легенди от моя роден край”:     
  • „СУРВА”  - първа награда;
  • „Екология”;
  • Конкурс организиран РЗИ Благоевград "“Алкохолът – горчивата почерпка за нечие здраве” 20.03.2015Категория: Презентяация - изготвили Валентин Янчовски и Валентин Кузмански 9а      специалност "Компютърна техника и технологии" на БПГ.   Взеха първа награда от конкурса!!!! виж


Няма коментари:

Публикуване на коментар