Бъдещи планове

  

Нови технологии в преподаването ще правят уроците по-интересни

Да работя за повишаване на професионалната си квалификация;

Да работя върху повишаване на уменията си за проява на толерантност, търпеливост и решителност при работа;

Посещение на курсове, свързани със справяне в силно напрегнати, стресови ситуации, като запазвам собственото си самоуважение и зачитам личното достойнство на учениците;

Да подготвям ученици за участие и заемане на призови места в състезания;Практическо усвояване на нов софтуер, с цел разнобразяване възможностите на ИТ за практическото решаване на задачи.

Участие в проектите на  МОН  свързани с ИКТ в образованието програма


Няма коментари:

Публикуване на коментар